fireball
Primili smo 13 izvješća o vatrenoj kugli viđenoj iznad Floride i Floride u nedjelju, 4. veljače 2024. oko 23:50 UT.

Za ovaj događaj smo dobili jedan video.