kanu
© Gibaja i sur., doi: 10.1371/journal.pone.0299765.7300 godina star kanu Marmotta 1 izložen u Museo delle Civiltà u Rimu. Riječ je o golemom dugom kanuu izrađenom od hrastovog debla dužine oko 10,43 m, širine na krmi 1,15 m, a na pramcu 0,85 m. Visok je od 65 do 44 cm, ovisno o dijelu kanua
Nedavna arheološka istraživanja otkrila su niz brodoloma starih 7000 godina u dubokim vodama Mediterana. Ovi brodolomi, koji su se očuvali u izvanrednom stanju, pružaju nam dragocjene uvide u tehnološki napredak i pomorske vještine neolitskih ljudi.

Pronađeni brodovi su izgrađeni od drveta i koristili su se za trgovinu i transport različitih dobara, uključujući poljoprivredne proizvode, lončariju i kamene alate. Njihova konstrukcija svjedoči o sofisticiranim tehnikama brodogradnje, uključujući korištenje dasaka spojenih žilama i utorima, te zabrtvljenih spojeva. Osim toga, brodovi su bili opremljeni jedrima i veslima, što im je omogućavalo plovidbu na duge udaljenosti.

Otkriće ovih brodoloma pomaže nam da razbijemo dugo godina održavanu sliku neolitskih ljudi kao izoliranih zajednica ograničenih na lokalne migracije. Oni su uistinu bili vješti pomorci koji su uspostavili trgovinske i kulturne veze diljem Mediterana.
kanu 1
© PLOS ONE (2024). DOI: 10.1371/journal.pone.0299765, CC-BYKanu Marmotta 1. Izložen u Museo delle Civiltà u Rimu
Neki od najznačajnijih nalaza uključuju:
  • Brodolom u blizini Sicilije: Pronađen je na dubini od 100 metara i datira se u 5. tisućljeće prije Krista. Dobro očuvani brod dug je oko 10 metara i bio je konstruiran od dasaka spojenih žilama i utorima.
  • Brodolom u blizini Cipra: Pronađen je na dubini od 80 metara i datira se u 4. tisućljeće prije Krista. Brod je bio opremljen jedrima i veslima te je koristio napredne tehnike brodogradnje, kao što su zabrtvljeni spojevi.
  • Brodolom u blizini Malte: Pronađen je na dubini od 50 metara i datira se u 3. tisućljeće prije Krista. Brod je bio dio flote koja je prevozila robu i ljude diljem Mediterana.
Ovi pronalasci su izuzetno važni jer nam pomažu da bolje razumijemo neolitsku civilizaciju. Oni pokazuju da su neolitski ljudi bili sofisticirani i inovativni pomorci koji su igrali ključnu ulogu u ranom razvoju trgovine i kulture u Mediteranu.