Najraznovrsnija svjetska kolekcija fosilnih ostataka biljaka i životinja stari između 140 i 160 miliona godina pronađeni u Argentini
U Argentini je otkrivena najveća i najraznovrsnija svjetska kolekcija fosilnih ostataka iz dobe jure na površini od 60.000 kvadratnih kilometara. Na lokaciji su pronađeni fosilni ostaci biljaka i životinja stari između 140 i 160 miliona godina, a fosili su pronađeni zahvaljujući eroziji zemljišta, piše "Daily Mail".

Među fosilnim ostacima pronađeni su i mekušci, što je veoma rijetko na ovakvim lokacijama. Lokacija se nalazi u Patagoniji i obuhvata površinu od 60.000 kvadratnih kilometara.
Najraznovrsnija svjetska kolekcija fosilnih ostataka biljaka i životinja stari između 140 i 160 miliona godina pronađeni u Argentini

"Nijedno drugo mjesto na svijetu ne sadrži ovoliko različitih fosila iz doba jure", rekao je Huan Garsija Masini, geolog iz Regionalnog centra za naučna istraživanja (CRILAR).

Masini je jedan od autora rada u kome se najavljuje otkriće lokacije u listu "Amehinijana". On je rekao da pronađeni fosili daju fantastičan uvid u to kako je svijet izgledao u to vrijeme.

Na ovoj lokaciji fosili su odlično sačuvani, pa je pronađena i grančica četinara u lidijskom kamenu. Pronađeni su, takođe, ostaci cijanobakterija ili zelenih bakterija. Gljivice su pronađene na zrncu polena četinara. Masini je rekao da je ova lokacija specifična jer su sačuvani i tvrdi organizmi i mekušci u originalnom kontekstu, za razliku od većine poznatih fosilnih depozita.
Najraznovrsnija svjetska kolekcija fosilnih ostataka biljaka i životinja stari između 140 i 160 miliona godina pronađeni u Argentini
Fosil grančice četinara
Najraznovrsnija svjetska kolekcija fosilnih ostataka biljaka i životinja stari između 140 i 160 miliona godina pronađeni u Argentini
Ostaci cijanobakterija
Najraznovrsnija svjetska kolekcija fosilnih ostataka biljaka i životinja stari između 140 i 160 miliona godina pronađeni u Argentini
Gljivice koje su pronađene na zrncu polena četinara
On je dodao da je odlučujući faktor očuvanja bio nivo vode. U to vrijeme postojali su gejziri koji su formirali plitke bazene sa vodom kao i močvare i bare gdje su živjele različite grupe biljaka, životinja i mikroskopskih organizama.

"Voda se, u snažnoj koncentraciji sa mineralima zbog početnih visokih temperatura, vremenom nataložila nad tijelima, odnosno ostacima zajedno sa svojim supstratima", rekao je Masini.

Doba jure je prethodilo dobu krede, između 199,6 i 145,5 miliona godina.