Komentar: Donosimo Vam ekskluzivni prijevod 5. poglavlja knjige Earth Changes and the Human Cosmic Connection ("Zemaljske promjene i ljudsko-kozmička veza") Pierra Lescaudrona i Laure Knight-Jadczyk.


Naslovna ECHCC 5
© Sott.netZemaljske promjene i ljudsko-kozmička veza
Skrivena povijest svijeta III
Plazma prikazuje različite načine izboja, ovisno o gustoći struje (ampera po kvadratnom metru), koja njome prolazi.

Načini izboja plazme
© Sott.netOd gore prema dolje: tamni način izboja (međuzvjezdani prostor), sjajni način izboja (neonska lampa), način izboja putem električnog luka (zavarivanje).
Kada je struja slaba, izboj se događa na "tamni način", što znači da ne dolazi do emisije vidljivog zračenja ili svjetla. To je ono što se događa na primjer s tamnim asteroidima, tamnim zvijezdama ili u međuzvjezdanom prostoru (kao što ćemo vidjeti prilikom diskusije o skalarnosti u sljedećem poglavlju). Plazmom jednostavno prolazi preslaba struja da bi ona zasvjetlila.

Kada se gustoća struje poveća, plazma počinje svjetliti. To je ono što se događa u neonskoj svjetiljci, u kometu (odnosno svjetlećem asteroidu) ili Sunčevoj koroni (svijetloj "atmosferi" Sunca). To se zove "sjajni način".

Kad se struja poveća još više, plazma ulazi u "način izboja putem električnog luka", proizvodeći naglo i nasilno električno pražnjenje. To je ono što se događa kod munja ili tijekom zavarivanja. To je također fenomen koji se opaža kod plazmatske kugle iz prošlog poglavlja. Također se može dogoditi kod kometa vodeći do eksplozivnog osvjetljavanja i/ili razlamanja kao što se to slavno dogodilo kometu Shoemaker-Levy,1 i drugim kometima prije i poslije njega.

Slika lijevo prikazuje tri načina izboja (električnog pražnjenja) koji se događaju kod plazme.

Dakle, zaključak je da plazma pokazuje tri načina izboja ovisno o gustoći struje koja njome prolazi.

Reference:

1Detaljnije o ovom događaju u 18. poglavlju: "Komet ili asteroid?"