Portret posljednjeg ruskog cara Nikolaja II preživljava 100 godina na leđima Lenjinove slike
© RuptlyCar Nikolaj i Lenjin dijele platno
Ruski restauratori otkrili su nešto neverovatno tokom restauracije slavne slike Vladimira Lenjina. Ispod nje su naime pronašli portret njegovog zakletog neprijatelja...

Car Nikolaj II i vođa boljševičke revolucije iz 1917. Vladimir Lenjin delili su isto platno gotovo ceo vek.

Ova tajna otkrivena je sasvim slučajno tokom nedavne restauracije, na kojoj su angažovani stručnjaci sa Štiglicove akademije umetnosti i industrije u Sankt Peterburgu.

Naime, kada je Lenjin umro 1924, sovjetski umetnik Vladislav Izmailovič dobio je zadatak da preko portreta Nikolaja II naslika Vladmira Lenjina. Na sreću, slikar je ignorisao to naređenje. Naslikao je Lenjina, ali s druge strane platna, i tako sačuvao carev portret.

"Bio je odličan umetnik. Shvatao je da se vremena menjaju, pa je koristio boje koje se lako spiraju i naneo nekoliko slojeva, pa je spasao prelepi portret Nikolaja II. Sigurno je znao da očuvanjem carevog portreta reskira vlastiti život. Da ga je neko tada otkrio, strijeljali bi ga na licu mesta", kaže Vasilij Kičedzi, rektor akademije Štiglic.

Sačuvani carev portret naslikao je 1896. ruski umetnik Ija Galkin. Iako je platno oštećeno 70-ih godina prošlog veka, restauracija je počela tek 2013. godine. Međutim, carev portret na pozadini otkriven je tek kad je slika skenirana rendgenom.