Likurgova kupa: Rimske zanatlije su znale za nanotehnologiju prije 1600 godina

Prema naučnicima, nanotehnologija je prvi put otkrivena u starom Rimu pre skoro 1.700 godina i nije jedna od mnogih savremenih tehnologija koje se pripisuju našem sofisticiranom društvu.


Putir koji je proizveden negde izmešu 290. i 325. godine je krajnji dokaz da su drevne kulture koristile naprednu tehnologiju pre više hiljada godina.

Nanotehnologija je verovatno jedna od najvećih prekretnica u poslednjih nekoliko decenija. Ova tehnološka eksplozija je omogućila modernom čoveku da radi sa sistemima između stotinu i milijardu puta manjim od jednog metra; gde materijali dobijaju određene osobine. Međutim, početak nanotehnologije datira od pre najmanje 1.700 godina.

Gde je dokaz? Pa, relikvija koja datira još iz doba Rimskog carstva, poznata kao “Likurgova kupa,“ izgleda da pokazuje da su rimske zanatlije znale za nanotehnologiju pre 1.600 godina. Likurgova kupa je izvanredan prikaz ove drevne tehnologije.

Smatra se da je Likurgova kupa među tehnički najsofisticiranijim staklenim predmetima proizvedenim pre modernog doba.

Stručnjaci čvrsto veruju da je putir, koji je proizveden između 290. i 325. godine, krajnji dokaz koji pokazuje koliko su genijalni zaista bili drevni majstori.

Slike malih staklenih skulptura prikazane na patiru predstavljaju scene smrti kralja Likurga. Iako se čini da je neprozirno zelen kada je svetlo postavljeno iza njega, postaje transparetno crven; efekat je postignut umetanjem sitnih čestica zlata i srebra u staklo.

Likurgova kupa: Rimske zanatlije su znale za nanotehnologiju prije 1600 godina
Testovi otkrili interesantne rezultate

Kada su britanski istraživači ispitali fragmente kroz mikroskop, otkrili su da je prečnik na koji čestice metala smanjene bio 50 nanometara, to jest, ekvivalent hiljaditom delu zrna soli.

Trenutno je ovo teško postići, što bi značilo ogroman razvoj apsolutno nepoznat vremenu.

Osim toga, stručnjaci ukazuju na to da “tačna mešavina“ plemenitih metala u sastavu predmeta ukazuje da su stari Rimljani tačno znali šta rade.

Od 1958. godine se Likurgova kupa čuva u Britanskom muzeju.

Drevna nanotehnologija koja zapravo radi

Ali kako? Pa, kada svetlost padne na kupu, elektroni koji pripadaju metalnim pegama imaju tendenciju da vibriraju na način koji menja boju u zavisnosti od pozicije posmatrača.

Gang Logan Liu, inženjer sa Univerziteta u Ilinoisu, je rekao: “Rimljani su znali kako da naprave i koriste nanočestice za predivnu umetnost.”