Pronađeno naselje iz Vinčanske kulture kod Trstenika u Srbiji
U organizaciji Muzejske zbirke pri Narodnom univerzitetu Trstenik, nakon višedecenijske pauze, nastavljena su arheološka istraživanja neolitskog lokaliteta "Šljivik“ u selu Stragari kod Trstenika.

Tokom oktobra i novembra mjeseca, u okviru petnaest radnih dana, ekipa stručnjaka iz Narodnog muzeja u Kruševcu istraživala je dio većeg naselja koje hronološki odgovara vremenima vinčanske kulture.

Do pokretanja dva istraživačka sektora, površine oko 40 kvadratnih metara, došlo se na osnovu rezultata geofizičkih mjerenja Rudarsko-geološkog fakulteta.

Tom prilikom, na dubini od 30 centimetara, potvrđeni su dijelovi nadzemnog stambenog objekta, koji je, po svemu sudeći, imao pravougaonu formu i orijentaciju sjeverozapad-jugoistok, po dužim stranama.

Jelena Vukčević, rukovodilac muzeja u Trsteniku rekla je za Tanjug da je nalazište od nemjerljivog značaja za opštinu Trstenik.

Pronađeno naselje iz Vinčanske kulture kod Trstenika u Srbiji
"Posle skoro trideset godina, ponovo su nastavljena arheološka ispitivanja na neolitskom lokalitetu 'Šljivik'.

Sada kada smo potpuno sigurni da je ovde postojalo naselje, možemo da planiramo i otvaranje arheološkog parka. To bi bila replika neolitskog naselja, koje bi bilo jako interesantno učenicima i turistima“, rekla je Vukčević.

Ona je objasnila da su u naselju koje su pronašli, uglavnom živjeli ljudi koji su se bavili lovom i ribolovom, i nisu bili ratnici. A o tome svjedoče ostaci odjeće i oruđa.

Prateći pokretni inventar koji su činili dijelovi kuhinjske grnčarije, kultne posude, ribarski tegovi, kao i veća količina životinjskih ostataka, odgovara starijoj fazi Vinčanske kulture.

Za narednu sezonu planiran je nastavak geofizičkih istraživanja koja će otvoriti put arheološkim iskopavanjima većeg obima.