Proizvođači mesa koriste antibiotike na farmama, jedan od glavnih razloga razvoja otpornosti bakterija na antibiotike
Sve veća otpornost bakterija na antibiotike mogla bi u bliskoj budućnosti prerasti u katastrofu svjetskih razmjera, a New Scientist otkriva trend koji ukazuje da je taj trenutak sve bliže: geni koji štite bakterije od najjačih antibiotika pronađeni su u hospitaliziranim pacijentima u Kini.

Gen MCR-1, koji bakterijama daje otpornost na colistin, antibiotik zadnje opcije, pronađen je u bakterijama u 25 zemalja, od Kine, preko Europe do Amerike. Širi se brže nego su stručnjaci očekivali, a u sebi ga, ne znajući, nose i ljudi.

Gen je pronađen u otprilike jedan posto pacijenata u bolnicama u dva velika kineska grada, iako niti jedan od njih nije bio liječen colistinom.

Otpornost na colistin u regijama Zhejiang i Guangdong pronađena je i u psećem izmetu i muhama na farmama pilića, pa znanstvenici vjeruju kako su muhe odgovorne za širenje gena. Ukoliko se ta pretpostavka potvrdi, značilo bi da bi moglo doći do nezamislivog širenja otpornosti.

Kina je službeno odlučila zabraniti korištenje colistina na farmama od travnja ove godine, no praksa će se nastaviti u drugim zemljama, poput Vijetnama.

Proizvođači mesa dugo su koristili antibiotike kako bi ubrzali rast i spriječili infekcije unatoč nehigijenskim uvjetima na farmama, što je jedan od glavnih razloga za razvoj otpornosti na antibiotike u bakterija.

Otprilike jedna desetina uzoraka Escherichie coli s farmi pilića u Kini otporna je na colistin. Iako E. coli nije opasna po ljude, bakterije često razmjenjuju genetski materijal, pa lako mogu prenijeti MCR-1 gen na bakteriju koja je opasna po zdravlje.