Pronađeno 47 kocaka orihalkuma, legendarnog metala navodno kovanog u Atlantidi
Na obali Sicilije, nedaleko od grada Đela, ekspedicija je istraživala brodolom star 2.600 godina i vratila se pronašavši 47 kocaka orihalkuma, veoma retke legure koja se prema Platonovim spisima topila na mitskom ostrvu Atlantida.

Brodolom se dogodio 600 godina pre Hrista, a ponovo je istražen 2015. godine. Podvodni arheolozi tada su pronašli 39 metalnih poluga, vazu, kao i dva Korintska šlema.
Pronađeno 47 kocaka orihalkuma, legendarnog metala navodno kovanog u Atlantidi

Orihalkum je u drevnim spisima opisan kao sjajna leguru poput mesinga. Čuveni antički mislioc navodi kako je ovaj redak metal topljen iz Atlantide - Platon je na primer u "Kritiji" opisivao hram Posejdona, koji je sadržao čitave stubove od orihalkuma.

Nakon što je olupina broda pronađena 2015. godine, sicilijanski zvaničnici počeli su da izučavaju pronađeni metal.
Pronađene kockice legure orihalkuma u potopljenom brodu kod obale Sicilije
Ispostavilo se da je odgovarao drevnim opisima, odnosno da je imao crvenkastu nijansu u sebi.

Postavlja se pitanje da li je metal koji je pronađen u brodolomu stari orihalkum, što je verovatno nemoguće utvrditi. Ipak, to je jedno veoma intrigantno i retko otkriće predmeta za koje se pretpostavlja da su poslati na more kao neki vid prinošenja žrtve bogovima.