Drevno znanje
Ustaljeno je mišljenje da su drevna i primitivna vremena u istoriji bila, bar kada je o znanju reč, upravo takva, početna i primitivna. Tim pre što znamo da su se tek krajem srednjeg veka počeli pojavljivati naučnici (u današnjem značenju), koji su otkrivali fascinantne stvari, kao to da se Zemlja okreće, da je naša planeta okrugla i slično.

Iz takvog, rutiniranog shvatanja prošlosti, zvuče gotovo neverovatne činjenice u stvarnom znanju drevnih vremena, znanju koje je materijalno prisutno u arheološkim nalazima.

Maje i Asteci su znali, sudeći po crtežima i zapisima na stenama, da je prečnik planete Venere 12.500 km, što je potpuno tačno, kao i da njena sinodična godina traje 584 dana. Danas, zahvaljujući savremenoj tehnologiji znamo da su u pitanju 583,82 dana. Kako?

Pripadnici plemena Dogon, koje živi na visoravni Bandijagara, u slivu reke Niger, u svom predanju znaju za planetu Sirijus, i ne samo to, već znaju i za tri njegova 'meseca' koja se ne mogu videti golim okom. Kako?

Verovatno svi znamo za misteriju egipatskih piramida. I danas ima različitih mišljenja o tome kako su drevni Egipćani, sa znanjem i tehnologijom koju su posedovali, ili mi to bar mislimo, uspeli da ih sagrade. Međutim, i tu se otkrivaju nove neverovatne činjenice.

Osnova velike piramide (Keopsove) se savršeno poklapa svojim stranicama sa geografskim stranama sveta. Odstupanja su zanemarljiva.

Obično se divimo savršeno ravnoj površini i proporcijama piramida. Tek pre nekih 60 godina otkriveno je da stranice piramide uopšte nisu ravne, već konkavne. Kako je to moguće? Naime, stranica piramide, trougao, blago je ulegnut u svojoj sredini. Sa današnjom tehnologijom bilo bi moguće to postići, uz upotrebu lasera i drugih instrumenata. Kako su to Egipćani izveli sa tehnologijom oka, 'štapa i kanapa'? Konkavnost stranica ima samo jednu funkciju, omogućava 'sjajnost' pogleda, izgleda piramide, dakle vizuelni efekat isključivo estetskog značenja! Kako?

Ako se vratimo još dalje u istoriju, u doba mlađeg paleolita, znamo već, susrešćemo se sa primitivnim kamenim strelama, sečivima i sekirama. No šta je nedavno otkriveno? Sve to nije napravljeno, kako smo to dosada smatrali, grubim kresanjem kamena o kamen, dok se ne bi dobila forma sečiva. Najnovija istraživanja pokazuju da su ti predmeti dobijani kovanjem sirovog kamena koji je pre toga bio omekšan natapanjem nama nepoznatim (pretpostavlja se) biljnim sokovima. Otkud to?