Osobe koje redovito konzumiraju mliječne proizvode sa smanjenim udjelom masti bilježe povećanu učestalost Parkinsonove bolesti.


Istraživanje je provedeno na Harvardu na 130000 osoba u dobi od 25 godina. Unos najmanje tri porcije mliječnih proizvoda sa smanjenim udjelom masti utječe na 34% veči rizik za Parkinsa. Među onima koji su redovito pili mlijeko sa smanjenim udjelom masti je ovaj rizik bio veći za prosječno 39%.

Studija je objavljena u časopisu Neurology.