Vi i vaša svest ste postojali čak i pre nego što ste se rodili, kaže uvaženi doktor koji se specijalizovao za biološku i medicinsku hemiju.

Svijest
Naučnici su još uvek zbunjeni svešću a pitanja o tome zašto je imamo i kako, stalno ostaju bez odgovora.

Jedna teorija je da se svest stvara na kvantnom, subatomskom nivou preko energije koja se konstanstno nalazi u univerzumu.

Ova teorija je zanovana na poznatom Ajnštajnovom citatu: “Energija se ne može stvoriti ili uništiti, samo se može promeniti iz jednog oblika u drugi.“

Dr Dejvid Hamilton je rekao da je sva svest oduvek postojala, i još postoji, u univerumu kroz kvantne čestice, a kada se rodite, ona se kanališe u fizičko biće.

Pišući za internet stranicu “Heal Your Life,“ dr Hamilton je rekao: “Verujem da svako od nas postoji i pre nego što se rodi na zemlji.“

Dodao je: “Svako od nas je čista svest, trenutno fokusirana na fizičku dimenziju.“

“Nauka bi obično rekla da je život nasumičan, da proizilazi iz nasumičnog roženja subatomskih čestica, ali se ja ne slažem sa tim.“

“Vodeća nauka kaže da je svest sporedni efekat moždane hemije.“

“Ali ja verujem da mozak samo utiče na svest, na isti način na koji kvalitet instalacije u TV-u utiče na obradu signala a tako i na kvalitet slike koju dobijate.“

“TV ne stvara program, niti mozak stvara svest.“

“Svest je nešto što je fundamentalno za prirodu - ona je ugrađena u samu formu realnosti.“

Svijest
Svest prevazilazi vreme i prostor, rekao je on.

Dodao je: “Ako počnete od pretpostavke da postojite kao čista svest, onda mora da ste postojali i pre nego što ste se rodili.“

“Zaista, vi ste svuda!“

Dr Robert Lanza deli sličnu teoriju.

On veruje da naši umovi postoje kroz energiju koja se nalazi u našim telima, a oslobađaju se kada naša fizička bića prestanu da postoje u procesu koji on naziva “biocentrizam.“

Kao takva, kada naša fizička tela umru, energija naše svesti može da nastavi na kvantnom nivou.

Dr Lanza kaže da “postoji neograničen broj univerzuma, a sve što se eventualno može dogoditi se dešava u nekom univerzumu.“

Kao rezultat toga, on ima teoriju da svest nastavlja da postoji u paralelnom univerzumu.

Dr Lanza ukazuje na princip neodređenosti - teoriju iz 1927. godine nemačkog fizičara Vernera Hajzenberga, koja kaže da se brzina i položaj predmeta može meriti istovremeno.

Ovaj naučnik je u članku koji je napisao za Huffington Post rekao: “Razmotrite princip neodređenosti, jedan od najpoznatijih i važnih aspekata kvantne mehanike. Eksperimenti potvrđuju da je ugrađena u formu realnosti, ali ima smisla samo iz biocentrične perspektive.“