Savršeno sačuvane mumije prekrivene bakrom, tkaninom i korom drveta, otkrivene na dalekom sjeveru Rusije

Dve srednjovekovne mumije koje pripadaju misterioznoj arktičkoj civilizaciji, pronađene su na ivici Sibira. Ostaci odrasle osobe i bebe otkriveni su u nekropoli Zelenji jar, u okviru arheološkog kompleksa prvobitno otkopanog 1997. godine.


Mumije su bile prekrivene bakrom, naročito odrasla osoba koja je imala metalni oklop, kako se navodi, "od glave do pete".

Iskopavanja u Zelenjom jaru završena su prošle nedelje nakon godinu dana višestrukih ekspedicija, tokom kojih je pronađeno ukupno 10 novih grobnica, od kojih je 5 netaknuto, odnosno neopljačkano. U njima su pronađeni vredni objekti koji su sahranjeni s telima.
Savršeno sačuvane mumije prekrivene bakrom, tkaninom i korom drveta, otkrivene na dalekom sjeveru Rusije

Cilj istraživanja bilo je bolje razumevanje misteriozne civilizacije koja je naseljavala ovu oblast u periodu između osmog i 13. veka.

Mumije prekrivene bakrom, tkaninom i korom drveta, otkrivene na dalekom sjeveru Rusije
Vođa ekspedicije Aleksander Gusev rekao je da su ostaci pronađeni blizu jednog od tri spomenika u Zelenjom jaru, da su gorobnice orijentisane u pravcu sever - jug, sa stopalima okrenutim ka reci.

Obe mumije bile su prekrivene korom drveta, platnom i bronzanim oklopom.

Mumije su prebačene na Institut za razvoj severa pri ruskoj Akademiji nauka.

Tim će sada pomoću kompjuterizovane tomografije ispitati ostatke unutar čaura, kao i ostale artefakte na telima.

Takođe, biće sprovedena DNK i histopatološka analiza.

Rezultati studije biće predstavljeni u novembru.

Do sada nijedno od pronađenih tela nije pripadalo osobi ženskog roda, a DNK analize pokazale su da ovi ljudi imaju veze s Persijom. Ipak, kako su tačno završili na Arktiku, ostaje nepoznato.

Istraživači pokušavaju da pronađu neke tragove u eventualnoj vezi ovih ljudi sa sadašnjim urođenicima u ovoj oblasti.