Solarni minimum
Sunčani ciklusi traju otprilike 11 godina, a tokom njih Sunce dostiže solarni maksimum, a zatim i solarni minimum.

Posljednji put kada je postojao dugotrajni solarni minimum, to je dovelo do "mini ledenog doba", naučno poznatog kao "Maunderov minimum", koji je trajao 70 godina.

Tokom sunčevog maksimuma, Sunce daje više toplote i puno je sunčanih pega. Tokom solarnog minimuma Sunce daje manje toplote zbog smanjenja magnetnih talasa.

Trenutno smo u solarnom maksimumu, ali 2021. ili ranije, toplota koji dobijamo od Sunca će početi da opada dok ulazimo u solarni minimum.

Ove godine naučnici su primetili da je broj sunčanih pega 60 posto manji u odnosu na isti period 2017. godine, dok se Sunce priprema da uđe u hladniji ciklus.

SpejsVeder.com kaže da sunčne pege "nestaju brže nego što je uobičajeno" i upozorava da je bilo "čitavih nedelja bez sunčanih pega".

​​"Činjenica da se sunčeve pege nestaju nije iznenađenje. Meteorolozi već godinama govore da će se to dogoditi kako se trenutni solarni ciklus ("solarni ciklus 24") završava. Iznenađenje je brzina kojom se to dešava", kažu na sajtu.


Nacionalna uprava za okeane i atmosferu (NOAA) tvrdi da solarni ciklus 24 opada brže nego što je predviđeno.

"Predviđeni broj sunčanih pega za april-maj 2018 je oko 15. Međutim, stvarne mesečne vrednosti su niže", kažu u NOAA.

Ako je solarni minimum počeo rano, to bi moglo dovesti do hladnog doba na Zemlji.

Solarni minimum Mondera je počeo 1645. i trajao je do 1715. godine, a tokom tog perioda su sunčane pege bile retke. Tokom ovog perioda, temperature su opale na globalnom nivou za 1,3 stepeni Celzijusa, što je dovelo do kraćih sezona i na kraju nedostatka hrane.

Na Venkor Vederu, meteorološkoj internet stranici, kaže se : "Po znato je da nizak nivo solarne aktivnosti ima posledice po vreme i klimu Zemlje, a takođe je u korelaciji sa povećanjem kosmičkih zraka koje stižu gornji dio atmosfere".


"Blago Sunce je znak da se sledeći solarni minimum približava i da će u narednih nekoliko godina biti sve veći broj dana bez sunčanih pega", kaže se na ovom sajtu.