Rupa Pazin
Obilna jučerašnja kiša u Istri izazvala je prirodnu i ekološku katastrofu u dolini Pazinčice. Na odlagalištu građevinskog materijala Lakota na istočnom izlazu iz grada otvorila se velika rupa promjera dvadesetak metara, a vode Pazinčice zabijelile su se kao da njenim koritom teče mlijeko, prenosi Glas Istre.

Kako su dosad utvrdile gradske i komunalne službe, do urušavanja nasutog materijala, u kome prevladava vapnenački prah iz obližnje pilane tvrtke Kamen, došlo je zbog popuštanja svoda betonskog tunela koji ispod te nasute mase provodi bujične vode prema koritu Pazinčice.

Kako je s urušavanjem tunela velika količina vapnenačkog praha došla pod udar jake bujice, sva ta zabijeljena tekućina potekla je donjim tokom Pazinčice, od Pazinskog krova prema Pazinskoj jami, izazvavši opravdano zgražanje Pazinaca.

Sve okolnosti ovog događanja još se utvrđuju, a kad se utvrde razmjeri štete, očekuje se da će Hrvatske vode, koje su vlasnik podzemnog bujičnog tunela, napraviti i plan sanacije.

Zasad je rupa na Lakoti označena kao opasno mjesto vrpcom postavljenom u širokom krugu oko otvora, a zbog labilnosti terena oko rupe i mogućnosti novih urušavanja nikako se ne preporučuje prilazak.

Građanska inicijativa Naš potok na svojoj je Facebook stranici objavila brojne fotografije i snimke Pazinčice.

Vezano za problem bijelog mulja u vodi Pazinčice koji dolaze iz smjera "Lakote", želimo dati informacije javnosti da smo još jučer, 31.5.2018., po primitku informacija, fotografija i videozapisa, dio materijala objavili na našoj Facebook stranici, obavijestili Grad Pazin, Uslugu d.o.o, Kamen d.d. Pazin i Naturu Histricu te prijavili cijeli incident Državnoj službi za zaštitu i spašavanje na 112.


Fotografije i videozapise samog odlagališta Lakota na kojem je vidljiv i veliki krater smo odmah uklonili, iz razloga da ne potičemo odlazak građana i građanki na tu lokaciju, koja je zbog svoje strukture nestabilna. Sada nakon prijave, lokacija je obilježena i osigurana, pišu na Facebooku.

Za isti taj problem smo još 25.3.2018 kontaktirali Grad Pazin. Ubrzo smo dobili odgovor da je Trgovačko društvo Usluga d.o.o. Pazin, koje upravlja odlagalištem građevinskog otpada "Lakota", nakon uvida utvrdilo da je došlo do zapunjenja taložnice, što je uslijed velikih količina kiše dovelo do procjeđivanja kamenog mulja. Taložnica je tada očišćena i time je problem po njima bio otklonjen. Napomenuli su, da se od puštanja u funkciju odlagališta "Lakota", slična situacija nije događala, te će se ubuduće vršiti monitoring stanja na toj lokaciji.

Svjedoci smo, svi zajedno, da se dva mjeseca nakon toga, problem intenzivirao do te mjere da više ne govorimo o tragovima bijelog mulja u vodi već o kompletno bijeloj vodi duž cijelog područja od pritoka Lakote do Pazinske jame. Područje koje pripada zaštićenoj ekološkoj zoni Natura 2000. Preostaje nam počekati na reakcije nadležnih službi koje bi trebali utvrditi odgovornost za ove probleme te napraviti sve da se saniraju štete i spriječe nove, napisali su na svom profilu.