Statistike američke vlade pokazuju da je vakcina protiv gripa najopasnija vakcina u Americi
Prevnar, vakcina koja se koristi da spreči infekciju izazvanu bakterijama pneumokoke; Gardasil, koji navodno sprečava rak grlića materice; PENTAct-HIB, koji se daje malenim novorođenčadima da spreče difteriju, tetanus, veliki kašalj, hepatitis B, dečiju paralizu i bakteriju Haemophilus influenzae tip B; i Infanrix/Pediarix, vakcina koja se daje za aktivnu imunizaciju protiv difterije, tetanusa, velikog kašlja, infekcija izazvanih svim poznam podtipovima virusa heptatits B, i dečije paralize; sve one su daleko popularnije od vakcine protiv gripa.

Ipak, izveštaj objavljen 2013. godine od strane Ministarstva pravde, pokazuje da je više od polovine svih zahteva podnetih od strane Nacionalnog programa za kompenzaciju od povrede vakcinama, poznat i pod nazivom Sud za vakcine, bilo za povrede izazvane vakcinom protiv gripa.

Kako je objavio Health Impact News, tokom perioda od 16. avgusta do 15. novembra 2013. godine, 139 zahteva je rešeno od strane Suda za vakcine, od kojihe je njih 70 primilo kompenzaciju. Od ovih rešenih zahteva, njih 42 - ili 60 odsto - bilo je za povrede izazvane vakcinom protiv gripa. Preostalih 40% su bili za povrede koje je izazvalo 11 drugih vakcina.

Najveći broj povreda koje su do sada prijavljene kao rezultat vakcine protiv gripa je bio Gijen-Bareov sindrom, ili GBS (poremećaj u kom imuni sistem tela napada deo perifernog nervnog sistema).

Vakina protiv gripa: toksični recept za katastrofu

Međutim, povrede izazvane vakcinom protiv gripa, kako je navedeno u izveštaju Ministarstva pravde, nisu ograničene samo na Gijen-Bareov sindrom. One takođe uključuju: neurološke povrede, periferne neuropatije, bolne mialgije, psihološka sekvela, opsoklonus-mioklonus sindrom, cerebelarnu ataksiju, neuspešnu transplantaciju rožnjače, transverzalni mijelitis, encefalitis, povrede ramena, bilateralni optički neuritis koji dovodi do trajnog slepila, leukoencefalopatiju, hemijski izazvanu multiple sklerozu, hroničnu inflamatornu demijelinizirajuću polineuropatiju, fibromialgiju, i smrt, između ostalog.

Neinformisanima bi se moglo činiti šokantnim to da medicinski postupak koji se od strane vodeće medicinske zajednice smatra bezbednim može izazvati ozbiljne zdravstvene probleme. Međutim, kada se uzmu u obzir sastojci i katalizatori vakcine, to postaje potpuno razumljivo.

Na primer, vakcina protiv gripa sadrži 25.000 puta više žive nego što je zakonski dozvoljeno u vodi. Drugo, statistika potvrđuje da su vakcinisani ljudi zapravo više podložni gripu i da su često bolesniji od onih koji se fokusiraju na jačanje imunog sistema svog tela.

Ovakvi izveštaji pokreću mnoga pitanja. Na primer, uzimajući u obzir ozbiljnost reakcija i stanja povezanih sa vakcinom protiv gripa u samo tri meseca, i s obzirom da se vrlo malo štetnih reakcija na vakcine objavljuje, zašto mejnstrim mediji ne razglase ovu informaciju na sve strane?

Zašto postoji gotovo potpuna medijska tišina kada je u pitanju opasnost od vakcina uopšte? Zašto se ove informacije ne dele pacijentima kada odluče da vakcinišu sebe i svoju decu ovim potencijalno smrtonosnim vakcinama?