Poplave Švicarska
U Švicarskoj je zabilježena opasna bujična poplava. Uslijed velike količine kiše, s planina u Chamosonu spustila se obilna količina vode u kombinaciji sa zemljom i dijelovima stijena. To je rezultiralo gustom blatnjavom masom s komadima stijena koja je potekla riječnim tokom u Chamosonu.


Prolaznici su zabilježili kako je izgledala ta opasna situacija. Naime, velika količine blatne mase koja se spustila niz planinu bila je prevelika za korito rijeke.

Kada je blatna masa dolazila do mostova, nije u potpunosti mogla proći ispod njih pa su komadi blata i stijena frcali u zrak. Kao što se vidi na snimkama, opasni komadi blata i stijena padali su po cesti, automobilima i obližnjim kućama.


Teška masa nosila je sve pred sobom: