Vakcina protiv gripe
Vlada povećava svoje napore da ubedi Amerikance da prime vakcine protiv gripa. "Ne možete ući u apoteku a da ne vidite te navode, a vlada sada govori sveštenicima da kažu svojim zajednicama da prime vakcine protiv gripa," kaže dr Rasel Beljlok, priznati neurohirurg i urednik Blaylock Wellness Report-a. "Nikada nisam video ništa slično tome."

Učestalost gripa širom SAD je izuzetno niska - praktično da nema epidemija - i nijedno dete nije umrlo. Ipak, vakcina protiv gripa se gura kao da je to najveći napredak u zdravstvu ikada otkriven, izveštava healthimpactnews.com

"Vakcina je potpuno bezvredna, i vlada to zna," kaže dr Blejlok. "Postoje tri razloga zbog kojih vlada govori starijima zašto treba da prime vakcinu protiv gripa: sekundarna pneumonija, hospitalizacija i smrt. Ipak, studija Cochrane grupe je proučavala stotine hiljada ljudi i pronašla da ne postoji nikakva zaštita za te tri stvari u opštoj zajednici. Ljudima je ponuđena kućna nega za imunitet protiv gripa - u najboljem slučaju jednoj trećini - ali to je bilo jedino ako su izabrali pravu vakcinu."

Vlada takođe tvrdi da svaka beba starija od šest meseci treba da dobije vakcinu, a znaju da ona sadrži dozu žive koja je toksična za mozak. Takođe znaju da su studije pokazale da vakcina protiv gripe ima nula - nula - efikasnosti kod dece ispod 5 godina.

Evo poente: Ogroman broj ljudi koji prime vakcinu neće dobiti nikakvu koristu, ali dobijaju sve rizike i komplikacije.

Vakcine protiv gripa sadrže živu u obliku timerozala (etilživa), moždani toksin, koja se akumulira u mozgu i drugim organima. "Ona se ugrađuje u mozak za čitav život," kaže dr Blejlok.

"Nakon 5 ili 10 godina primanja vakcine protiv gripa, dovoljno žive se akumulira u mozgu da se svaka studija slaže da je to neurotoksično. Živa je izuzetno toksična za mozak čak i u vrlo malim koncentracijama, a postoji na hiljade studija koje su to i dokazale."

Promene koje vidimo u mozgu, povezane su sa neurodegenerativnim bolestima kao što su Alchajmerova i Parkinsonova bolest, lako nastaju od žive u ovim dozama.