artefakti

WARWICKSHIRE COUNTY COUNCIL
Rimski i anglosaksonski artefakti nađeni su na ivici aerodroma Beginton koji se nalazi u Varvikšajeru.

Izuzetno lepi artefakti nađeni su u grobovima blizu ograde aerodroma i stručnjaci su procenili da je jedan grob pripadao visoko pozicioniranom rimskom oficiru, a u drugom grobu je rimska devojčica stara između šest i 12 godina.

U grobovima su nađene keramičke posude visokog kvaliteta, krčazi i nakit. Predmeti su restaurirani i mogu biti smešteni u lokalne muzeje. Neposredno blizu mesta gde su nađeni ovi grobovi nalazilo se rimsko utvrđenje Lunt.

Predmeti su nađeni prilikom kopanja temelja za novo naselje u leto 2017. godine, ali arheolozi nisu želeli da se otkriće objavi jer su želeli da ispitaju lokalitet.

Iskusni arheolog Najdžel Pejdž koji je rukovodio iskopovanjem izjavio je da se radi o važnom nalazu i da je otkriće značajno za zapadni Midlends. U grobu devojke nađena su čak četiri broša od kojih je jedan izuzetne izrade.
broš
© WARWICKSHIRE COUNTY COUNCIL

Nakit je bio sakupljen u gomilicu i pokriven ogledalom.

Na tom lokalitetu je nađeno desetak grobova u kojima su nađeni predmeti koji su verovatno dopremljeni sa juga Evrope, dok je posuđe iz severne Francuske i Belgije.

"Prisustvo franačkih posuda ukazuje na živi saobraćaj između Evrope i britanskih ostrva", konstatovao je Pejdž.

U jednom grobu su nađeni deo štita i oštrica noža u kožnom omotu, što je protumačeno time da je tu sahranjen neki ratnik.

"Naselje kome je pripadala ova mala nekropola u Bagintonu pokazuje da su Rimljani ostali u tom delu Engleske i nakon odlaska rimskih vojnika u petom veku", konstatovao je Pejdž.

artefakti
© WARWICKSHIRE COUNTY COUNCIL