Komentar: Sljedeće pismo utjecalo je na vlasti u zdravstvu ne samo u Belgiji već i širom svijeta. Tekst bi se mogao odnositi na svaki slučaj u kojem su države zaključale svoje građane, umjesto da dopuštaju ljudima slobodu i dopuštaju medicinskim radnicima da preuzmu primarni posao ublažavanja bolesti.

Do sada ga je potpisala 622 liječnika, 1.991 medicinski zdravstveni radnik i 15.119 građana.


svijet virus
© Pixabay / fernandozhiminaicela
Mi, belgijski ljekari i zdravstveni radnici, želimo da izrazimo ozbiljnu zabrinutost zbog razvoja situacije posljednjih mjeseci oko izbijanja virusa SARS-CoV-2.

Pozivamo političare da budu nezavisno i kritički informisani u procesu donošenja odluka i u obaveznoj primjeni korona-mjera. Tražimo otvorenu raspravu, gdje će svi stručnjaci biti zastupljeni bez ikakvog oblika cenzure.

Nakon početne panike oko Covid-19, objektivne činjenice sada pokazuju potpuno drugačiju sliku - više nema medicinskog opravdanja za bilo kakvu hitnu politiku.

Trenutni krizni menadžment postao je potpuno nesrazmjeran i nanosi više štete nego što donosi bilo kakvu korist.

Pozivamo na okončanje svih mjera i tražimo trenutnu obnovu naše normalne demokratske uprave i pravnih struktura i svih naših građanskih sloboda.

"Lijek ne smije biti štetniji od problema" teza je koja je relevantnija nego ikad u trenutnoj situaciji. Primjećujemo, međutim, da će kolateralna šteta koja je sada naneta stanovništvu imati kratkoročno i dugoročno veći uticaj na sve dijelove stanovništva od broja ljudi koji su sada zaštićeni od korone.

Prema našem mišljenju, trenutne mjere protiv korone i stroge kazne zbog nepoštovanja istih u suprotnosti su sa vrijednostima koje je formulisao belgijski Vrhovni zdravstveni savjet, koji je donedavno kao zdravstveni organ uvijek obezbjeđivao kvalitetan lijek u našoj zemlji:

"Nauka - Stručnost - Kvalitet - Nepristrasnost - Nezavisnost - Transparentnost"

Vjerujemo da je politika uvela obavezne mjere koje nisu dovoljno naučno utemeljene, jednostrano usmjerene i da u medijima nema dovoljno prostora za otvorenu raspravu u kojoj se čuju različiti stavovi i mišljenja. Pored toga, svaka opština i pokrajina sada imaju ovlaštenje da dodaju svoje mjere, bilo osnovane ili ne.

Štaviše, stroga represivna politika u vezi sa koronom snažno je u suprotnosti sa vladinom minimalnom politikom kada je riječ o prevenciji bolesti, jačanju sopstvenog imunološkog sistema zdravim načinom života, optimalnom njegom sa pažnjom za pojedinca i ulaganjem u osoblje za njegu.

Pojam zdravlja

SZO je 1948. godine definisala zdravlje na sljedeći način:

"Zdravlje je stanje potpunog fizičkog, mentalnog i socijalnog blagostanja, a ne samo odsustvo bolesti ili drugih tjelesnih oštećenja."
Zdravlje je, prema tome, širok pojam koji prevazilazi fizičko i takođe se odnosi na emocionalno i socijalno blagostanje pojedinca. Belgija takođe ima dužnost da, sa stanovišta potpisivanja osnovnih ljudskih prava, uključi ta ljudska prava u svoje donošenje odluka kada su u pitanju mjere preduzete u kontekstu javnog zdravlja.

Trenutne globalne mjere preduzete u borbi protiv SARS-CoV-2 u velikoj mjeri krše ovo viđenje zdravlja i ljudskih prava. Mjere uključuju obavezno nošenje maske (takođe na otvorenom i tokom sportskih aktivnosti, a u nekim opštinama čak i kada u blizini nema drugih ljudi), fizičko distanciranje, socijalnu izolaciju, obavezni karantin za neke grupe i higijenske mjere.

Predviđena pandemija sa milionima smrti

Na početku pandemije mjere su bile razumljive i široko podržane, čak iako su postojale razlike u primjeni u zemljama oko nas. SZO je prvobitno predvidjela pandemiju koja će odnijeti 3,4% žrtava, drugim riječima milione smrtnih slučajeva, i veoma zarazan virus za koji nije bilo dostupno liječenje ili vakcina. Ovo bi stvorilo neviđeni pritisak na jedinice intenzivne njege (ICU) naših bolnica.

To je dovelo do globalne alarmantne situacije, kakva nikada nije viđena u istoriji čovječanstva: "poravnanje krive" predstavljalo je zaključavanje koje je zatvorilo cijelo društvo i ekonomiju i zdrave ljude u karantin. Socijalno distanciranje postalo je novo normalno u očekivanju vakcine za spašavanje.

Činjenice o COVID-19

Postepeno se zvono za uzbunu oglasilo iz mnogih izvora: objektivne činjenice pokazale su potpuno drugačiju stvarnost.

Tok Covid-19 pratio je tok normalnog talasa infekcije sličnog sezonskoj gripi. Kao i svake godine, vidimo mješavinu virusa gripa koji prate krivu: prvo rinovirusi, zatim virusi gripa A i B, a zatim koronavirusi. Ništa se ne razlikuje od onoga što obično vidimo.

Upotreba nespecifičnog PCR testa, koji daje mnogo lažnih pozitivnih rezultata, pokazala je eksponencijalnu sliku. Ovaj test je ubrzan hitnim postupkom i nikada nije ozbiljno samotestiran. Tvorac je izričito upozorio da je ovaj test namijenjen istraživanju, a ne dijagnosticiranju.

PCR test radi sa ciklusima amplifikacije genetskog materijala - komad genoma se svaki put pojačava. Svaka kontaminacija (npr. Drugim virusima, ostacima starih genoma virusa) može rezultirati lažno pozitivnim rezultatima.

Test ne mjeri koliko virusa ima u uzorku. Prava virusna infekcija znači masovno prisustvo virusa, takozvano virusno opterećenje. Ako je neko pozitivan, to ne znači da je ta osoba stvarno klinički zaražena, bolesna ili će se razboljeti. Kochov postulat nije ispunjen ("Čisto sredstvo pronađeno kod pacijenta sa pritužbama može izazvati iste tegobe kod zdrave osobe").

S obzirom da pozitivan PCR test ne ukazuje automatski na aktivnu infekciju ili infektivnost, to ne opravdava preduzete socijalne mjere koje se zasnivaju isključivo na ovim testovima.

Izolacija

Ako uporedimo talase zaraze u zemljama sa strogom politikom zaključavanja sa zemljama koje nisu nametnule blokade (Švedska, Island ...), vidimo slične krive. Dakle, ne postoji veza između nametnutog zaključavanja i toka infekcije. Zaključavanje nije dovelo do niže stope smrtnosti.

Ako pogledamo datum primjene nametnutih zaključavanja, vidjet ćemo da su zaključavanja postavljena nakon što je vrhunac već bio gotov i broj slučajeva se smanjivao. Pad stoga nije rezultat preduzetih mjera.

Kao i svake godine, čini se da će klimatski uslovi (vrijeme, temperatura i vlaga) i rastući imunitet vjerovatno smanjiti talas infekcije.

Naš imunološki sistem

Hiljadama godina ljudsko tijelo je svakodnevno izloženo vlazi i kapljicama koje sadrže zarazne mikroorganizme (viruse, bakterije i gljivice).
Prodiranje ovih mikroorganizama sprječava napredni odbrambeni mehanizam - imuni sistem. Snažan imunološki sistem oslanja se na normalno svakodnevno izlaganje ovim mikrobnim uticajima. Prekomjerne higijenske mjere štetno djeluju na naš imunitet. Samo ljudi sa slabim ili oštećenim imunološkim sistemom treba da budu zaštićeni opsežnom higijenom ili socijalnim distanciranjem.

Grip će se ponovo pojaviti na jesen (u kombinaciji sa Covid-19) i moguće smanjena prirodna otpornost može dovesti do daljih žrtava.

Naš imunološki sistem se sastoji iz dva dijela: urođenog, nespecifičnog imunološkog sistema i adaptivnog imunološkog sistema.

Nespecifični imuni sistem čini prvu barijeru: koža, pljuvačka, želučani sok, crijevna sluz, vibracione ćelije dlake, komensalna flora ... i sprječava vezivanje mikroorganizama za tkivo.

Ako se ipak prikače, makrofagi mogu prouzrokovati kapsuliranje i uništavanje mikroorganizama.

Prilagodljivi imuni sistem sastoji se od imuniteta sluzokože (IgA antitijela, koje uglavnom proizvode ćelije u crijevima i plućnom epitelu), ćelijskog imuniteta (aktivacija T-ćelija), koji se može stvoriti u kontaktu sa stranim supstancama ili mikroorganizmima, i humoralnog imuniteta (IgM i IgG antitijela koja proizvode B ćelije).

Najnovija istraživanja pokazuju da su oba sistema veoma prepletena.

Izgleda da većina ljudi već ima urođeni ili opšti imunitet na npr. gripu i druge viruse. To potvrđuju nalazi na brodu za krstarenje Diamond Princess, koji je bio u karanteni zbog nekoliko putnika koji su umrli od Covid-19. Većina putnika bili su starije životne dobi i bili su u idealnoj situaciji prenosa na brodu. Međutim, čini se da 75% nije zaraženo. Dakle, čak i u ovoj rizičnoj grupi, većina je bila otporna na virus.

Studija u časopisu Cell pokazuje da većina ljudi neutrališe koronavirus sluzokožom (IgA) i ćelijskim imunitetom (T-ćelije), dok ima malo ili nimalo simptoma.

Istraživači su otkrili do 60% reaktivnosti na SARS-Cov-2 sa CD4 + T ćelijama kod neinficirane populacije, što ukazuje na unakrsnu reaktivnost sa drugim hladnim (koronskim) virusima.

Većina ljudi stoga već ima urođeni ili unakrsni imunitet, jer su već bili u kontaktu sa varijantama istog virusa.

Stvaranje antitijela (IgM i IgG) od strane B-ćelija zauzima samo relativno mali dio našeg imunološkog sistema. Ovo može objasniti zašto, sa procentom antitijela od 5-10%, svejedno može postojati grupni imunitet. Efikasnost vakcina procjenjuje se upravo na osnovu toga da li imamo ova antitijela ili ne. Ovo je lažno predstavljanje.

Većina ljudi koji imaju pozitivan test (PCR) nemaju tegobe. Njihov imunološki sistem je dovoljno jak. Jačanje prirodnog imuniteta je mnogo logičniji pristup. Prevencija je važan, nedovoljno istaknut stub: zdrava, punopravna ishrana, vježbanje na svježem vazduhu, bez maske, smanjenje stresa i njegovanje emocionalnih i socijalnih kontakata.

Posljedice socijalne izolacije na fizičko i mentalno zdravlje

Socijalna izolacija i ekonomska šteta doveli su do povećanja depresije, anksioznosti, samoubistava, nasilja u porodici i zlostavljanja djece.
Studije su pokazale da što ljudi imaju više socijalnih i emocionalnih obaveza, to su otporniji na viruse. Mnogo je vjerovatnije da izolacija i karantin imaju fatalne posljedice.

Mjere izolacije takođe su dovele do fizičke neaktivnosti kod mnogih starijih ljudi zbog prisile da ostanu u zatvorenom. Međutim, dovoljno vježbanja pozitivno utiče na kognitivno funkcionisanje, smanjujući depresivne tegobe i anksioznost i poboljšavajući fizičko zdravlje, nivo energije, blagostanje i, uopšte, kvalitet života.

Strah, uporni stres i usamljenost izazvani socijalnim udaljavanjem imaju dokazano negativan uticaj na psihološko i opšte zdravlje.

Visoko zarazni virus sa milionima smrti bez bilo kakvog liječenja?

Ispostavilo se da je smrtnost višestruko niža od očekivane i blizu one od prosječne sezonske gripe (0,2%).

Stoga se čini da je broj registrovanih smrtnih slučajeva od korone precijenjen.

Postoji razlika između smrti od korone i smrti sa koronom. Ljudi su često istovremeno prenosioci više virusa i potencijalno patogenih bakterija. Uzimajući u obzir činjenicu da je većina ljudi koji su razvili ozbiljne simptome patila od dodatne patologije, ne može se jednostavno zaključiti da je infekcija koronom bila uzrok smrti. Ovo uglavnom nije uzeto u statistiku.

Najugroženije grupe mogu se jasno identifikovati. Velika većina preminulih pacijenata imala je 80 godina ili više. Većina (70%) preminulih, mlađih od 70 godina, imala je osnovni poremećaj, kao što su kardiovaskularna bolest, dijabetes melitus, hronična bolest pluća ili gojaznost. Velika većina zaraženih osoba (> 98%) nije se ili teško razboljela ili se spontano oporavila.

U međuvremenu, dostupna je sigurna i efikasna terapija dostupna onima koji pokazuju ozbiljne simptome bolesti u obliku HCQ (hidroksiklorokin), cinka i azitromicina. Brzo primijenjena ova terapija dovodi do oporavka i često sprječava hospitalizaciju. Teško da neko sada mora da umre.

Ova efikasna terapija potvrđena je kliničkim iskustvom kolega na terenu sa impresivnim rezultatima. Ovo se naglo suprotstavlja teorijskoj kritici (nedovoljna potkrepljenost dvostruko slijepim studijama) koja je u nekim zemljama (npr. Holandija) čak dovela do zabrane ove terapije.

Povučena je metaanaliza u časopisu The Lancet, koja nije mogla da pokaže efekat HCQ. Primarni izvori podataka koji su korišteni pokazali su se nepouzdanim i 2 od 3 autora bila su u sukobu interesa. Međutim, većina smjernica zasnovanih na ovoj studiji ostala je nepromijenjena ... Imamo ozbiljna pitanja o ovom stanju stvari.

U SAD, grupa ljekara na terenu, koji svakodnevno pregledaju pacijente, ujedinili su se u "America's Frontline Doctors" i održali konferenciju za štampu koja je gledana milionima puta.

Francuski profesor Didier Raoult sa Institut d'Infectiologie de Marseille (IHU) takođe je predstavio ovu obećavajuću kombinovanu terapiju već u aprilu. Holandski ljekar Rob Elens, koji je u svojoj ordinaciji izliječio mnoge pacijente sa HCQ i cinkom, pozvao je kolege u peticiji za slobodu terapije.

Konačni dokazi potiču iz epidemiološkog praćenja u Švicarskoj: stope smrtnosti u poređenju sa i bez ove terapije.

Iz uznemiravajućih medijskih slika ARDS (sindrom akutnog respiratornog distresa) gdje su se ljudi gušili i vještački disali u agoniji, sada znamo da je to uzrokovano preteranim imunološkim odgovorom sa intravaskularnom koagulacijom u plućnim krvnim sudovima.

Primjena sredstava za razrjeđivanje krvi i deksametazona i izbjegavanje vještačke ventilacije, za koju je utvrđeno da uzrokuje dodatno oštećenje plućnog tkiva, znači da i ova strašna komplikacija praktično više nije fatalna.

Stoga nije virus ubica, već dobro izlječivo stanje.

Širenje

Širenje se javlja kapljičnom infekcijom (samo za pacijente koji kašlju ili kijaju) i aerosolima u zatvorenim, neprovjetrenim prostorijama.

Kontaminacija stoga nije moguća na otvorenom. Traženje kontakata i epidemiološke studije pokazuju da zdravi ljudi (ili pozitivno testirani asimptomatski nosioci) praktično nisu u stanju da prenesu virus. Zdravi ljudi zato ne izlažu jedni druge riziku.

Prenos putem predmeta (npr. Novca, robe ili kolica za kupovinu) nije naučno dokazan.

Sve ovo ozbiljno dovodi u pitanje cjelokupnu politiku socijalnog udaljavanja i obavezne maske za usta za zdrave ljude - za to ne postoji naučna osnova.

Maske

Oralne maske pripadaju kontekstima u kojima se odvijaju kontakti sa dokazanim rizičnim grupama ili osobama sa tegobama gornjih disajnih puteva, kao i u medicinskom kontekstu / bolničko-penzionerskom domu. Kijanjem ili kašljanjem smanjuju rizik od infekcije kapljicama.

Oralne maske kod zdravih osoba nisu efikasne protiv širenja virusnih infekcija.

Nošenje maske nije bez neželjenih efekata. Nedostatak kiseonika (glavobolja, mučnina, umor, gubitak koncentracije) javlja se prilično brzo, efekat sličan visinskoj bolesti. Svakodnevno vidimo pacijente koji se žale na glavobolju, probleme sa sinusima, respiratorne probleme i hiperventilaciju zbog nošenja maski. Pored toga, akumulirani CO2 dovodi do toksičnog zakiseljavanja organizma koji utiče na naš imunitet.

Neki stručnjaci čak upozoravaju na pojačan prenos virusa u slučaju neprimjerene upotrebe maske.

Naš Zakon o radu (Codex 6) odnosi se na sadržaj CO2 (ventilacija na radnim mjestima) od 900 ppm, maksimalno 1200 ppm u posebnim okolnostima. Nakon nošenja maske tokom jednog minuta, ova toksična granica je znatno premašena do vrijednosti koje su tri do četiri puta veće od ovih maksimalnih vrijednosti. Svako ko nosi masku kao da se nalazi u ekstremno slabo provjetrenoj sobi.

Neprikladnu upotrebu maski bez sveobuhvatne medicinske kardio-plućne kartoteke zato ne preporučuju priznati stručnjaci za bezbjednost radnika.

Bolnice imaju sterilno okruženje u svojim operacionim salama gdje osoblje nosi maske i postoji precizna regulacija vlažnosti / temperature uz odgovarajuće nadgledan protok kiseonika da bi se to nadoknadilo, ispunjavajući tako stroge sigurnosne standarde.

Drugi korona talas?

U Belgiji se sada razgovara o drugom talasu, što će rezultirati daljim pooštravanjem mjera. Međutim, pažljivije ispitivanje Sciensanovih figura37 pokazuje da, iako je od sredine jula došlo do porasta broja infekcija, u to vrijeme nije bilo povećanja broja bolničkih prijema ili smrtnih slučajeva. Dakle, to nije drugi talas korone, već takozvani "hemijski slučaj" zbog povećanog broja testova.

Broj prijema u bolnicu ili smrtnih slučajeva pokazao je kratkotrajni minimalni porast posljednjih sedmica, ali tumačeći ga, moramo uzeti u obzir nedavni talas vrućine. Pored toga, velika većina žrtava i dalje je u populacionoj grupi> 75 godina.

To ukazuje na to da je proporcija preduzetih mjera u odnosu na radno sposobno stanovništvo i mlade nesrazmjerna sa planiranim ciljevima.
Velika većina pozitivno testiranih "zaraženih" osoba su u starosnoj grupi aktivne populacije, koja ne razvija nikakve ili samo ograničene simptome, zbog dobrog funkcionisanja imunološkog sistema.

Dakle, ništa se nije promijenilo - vrhunac je prošao.

Jačanje prevencione politike

Korona mjere čine zapanjujući kontrast minimalnoj politici koju je vlada sprovodila do sada, kada su u pitanju osnovane mjere sa dokazanim zdravstvenim prednostima kao što su porez na šećer, zabrana (e-) cigareta i pravljenje zdrave hrane, vježbanje i mreže socijalne podrške finansijski atraktivne i široko dostupne.

Propuštena je prilika za bolju politiku prevencije koja je mogla da dovede do promjene mentaliteta u svim djelovima stanovništva sa jasnim rezultatima u pogledu javnog zdravlja. Trenutno samo 3% budžeta za zdravstvo ide na prevenciju.

Hipokratova zakletva

Kao ljekari položili smo Hipokratovu zakletvu:
"Prije svega ću se brinuti o svojim pacijentima, promovisati njihovo zdravlje i ublažiti njihovu patnju.
Tačno ću obavijestiti svoje pacijente.
Čak i pod pritiskom, neću koristiti svoje medicinsko znanje za prakse koje su protiv čovječnosti. "
Trenutne mjere primoravaju nas da djelujemo protiv ove zakletve. I drugi zdravstveni radnici imaju sličnu zakletvu.

Primum non nocere, koji pretpostavlja svaki ljekar i zdravstveni radnik, takođe je potkopan trenutnim mjerama i izgledima za moguće uvođenje generalizovane vakcine koja nije predmet opsežnih prethodnih ispitivanja.

Vakcina

Anketne studije o vakcinaciji protiv gripa pokazuju da smo za 10 godina samo tri puta uspjeli da razvijemo vakcinu sa stopom efikasnosti većom od 50%. Čini se da je vakcinacija starih osoba neefikasna. Preko 75 godina starosti efikasnost gotovo da i ne postoji.

Zbog kontinuirane prirodne mutacije virusa, kao što to svake godine takođe vidimo u slučaju virusa gripa, vakcina je najviše privremeno rješenje, koje zahtjeva nove vakcine svaki put nakon toga. Neisprobana vakcina, koja se primjenjuje po hitnom postupku i za koju su proizvođači već stekli pravni imunitet od moguće štete, postavlja ozbiljna pitanja. Ne želimo da koristimo svoje pacijente kao zamorce.

Na globalnom nivou, kao rezultat vakcine očekuje se 700.000 slučajeva oštećenja ili smrti.

Ako 95% ljudi preživi Covid-19 gotovo bez simptoma, rizik od izlaganja neprovjerenoj vakcini je neodgovoran.

Uloga medija i zvanični plan komunikacije

U posljednjih nekoliko mjeseci činilo se da su tvorci novina, radija i televizije gotovo nekritički stajali iza panela stručnjaka i vlade tamo, gdje bi upravo štampa trebalo da bude kritična i spriječi jednostranu vladinu komunikaciju. To je dovelo do javne komunikacije u našim vijestima, koja je više ličila na propagandu nego na objektivno izvještavanje.

Prema našem mišljenju, zadatak je novinarstva da donosi vijesti što je moguće objektivnije i neutralnije, usmjerene na pronalaženje istine i kritičku kontrolu moći, s tim što se nestalim stručnjacima daje i forum u kojem će se izražavati.

Ovakav stav podržavaju novinarski etički kodeksi.

Zvanična priča da je zaključavanje neophodno, da je to jedino moguće rješenje i da svi stoje iza ovog zaključavanja otežala je ljudima koji imaju drugačiji pogled, kao i stručnjacima, da iznesu drugačije mišljenje.

Alternativna mišljenja su ignorisana ili ismijana. Nismo vidjeli otvorene rasprave u medijima, gdje bi se mogli izraziti različiti stavovi.

Iznenadili su nas i mnogi video snimci i članci mnogih naučnih stručnjaka i vlasti koji su uklonjeni i još uvijek se uklanjaju sa društvenih mreža. Smatramo da se ovo ne uklapa u slobodnu, demokratsku ustavnu državu, tim više što vodi ka viziji tunela. Ova politika takođe ima parališući efekat i hrani strah i zabrinutost u društvu. U tom kontekstu odbacujemo namjeru cenzure neistomišljenika u Evropskoj uniji!

Način na koji su Covid-19 prikazali političari i mediji takođe nije dobro predstavio situaciju. Ratni izrazi bili su popularni i ratni jezik nije nedostajao. Često se pominje "rat" sa "nevidljivim neprijateljem" koji mora biti "poražen". Korištenje u medijima fraza poput "heroji njege na prvoj liniji" i "žrtve korone" dodatno je podgrijalo strah, kao i ideja da se globalno bavimo "virusom ubicom".

Neumorno bombardovanje brojkama koje su stanovništvu puštane dan za danom, sat za satom, bez tumačenja tih podataka, bez upoređivanja sa smrtnim slučajevima od gripa drugih godina, bez upoređivanja sa smrtnim slučajevima zbog drugih uzroka, izazvalo je pravu psihozu straha kod stanovništva. Ovo nisu informacije, ovo je manipulacija.

Žao nam je zbog uloge SZO koja je pozvala da se "infodemija" (tj. Sva različita mišljenja iz zvaničnog diskursa, uključujući stručnjake sa različitim stavovima) ućutka bez presedana putem medijske cenzure.

Hitno pozivamo medije da preuzmu svoje odgovornosti ovdje!

Zahtjevamo otvorenu raspravu u kojoj će se saslušati svi stručnjaci.

Hitni zakon protiv ljudskih prava

Opšti princip dobrog upravljanja zahtjeva da se proporcionalnost vladinih odluka odmjeri u svjetlu viših pravnih standarda: svako miješanje vlade mora biti u skladu sa osnovnim pravima zaštićenim u Evropskoj konvenciji o ljudskim pravima (ECHR). Miješanje javnih vlasti dozvoljeno je samo u kriznim situacijama.

Drugim riječima, diskrecione odluke moraju biti proporcionalne apsolutnoj potrebi.

Trenutno preduzete mjere tiču se miješanja u ostvarivanje, između ostalog, prava na poštovanje privatnog i porodičnog života, slobode misli, savjesti i vjeroispovijesti, slobode izražavanja i slobode okupljanja i udruživanja, prava na obrazovanje itd. , te se stoga mora pridržavati osnovnih prava zaštićenih Evropskom konvencijom o ljudskim pravima (ECHR).

Na primjer, u skladu sa članom 8 (2) Evropske konvencije, miješanje u pravo na privatni i porodični život dozvoljeno je samo ako su mjere neophodne u interesu nacionalne bezbjednosti, javne bezbjednosti, ekonomske dobrobiti zemlje, zaštite javnog poretka i sprječavanja krivičnih djela, zaštite zdravlja ili zaštite prava i sloboda drugih, regulatorni tekst na kome se miješanje zasniva mora biti dovoljno jasan, predvidljiv i proporcionalan ciljevima kojima se teži.

Predviđena pandemija sa milionima smrtnih slučajeva kao da je odgovorila na ove krizne uslove, što je dovelo do uspostavljanja vanredne vlade. Sad kad objektivne činjenice pokazuju nešto sasvim drugo, uslov nemogućnosti da se postupi drugačije (nema vremena da se temeljno procijeni da li postoji hitan slučaj) više nije na mjestu. Covid-19 nije virus prehlade, ali je dobro izliječivo stanje i stopa smrtnosti uporediva je sa sezonskim gripom. Drugim riječima, više ne postoji nepremostiva prepreka za javno zdravlje.

Ne postoji vanredno stanje.

Velika šteta proizvedena trenutnom politikom

Otvorena diskusija o koronskim mjerama znači da, pored godina života koje su imali pacijenti sa koronom, moramo uzeti u obzir i druge faktore koji utiču na zdravlje cjelokupne populacije. To uključuje štetu u psihosocijalnom domenu (porast depresije, anksioznost, samoubistva, nasilje u porodici i zlostavljanje djece) 16 i ekonomsku štetu.

Ako uzmemo u obzir ovu kolateralnu štetu, trenutna politika je nesumnjiva, poslovična upotreba čekića za razbijanje oraha.

Šokantno nam se čini da se vlada poziva na zdravlje kao razlog za vanredni zakon.

Kao ljekari i zdravstveni radnici, suočeni sa virusom koji se po svojoj štetnosti, smrtnosti i prenosivosti približava sezonskoj gripi, možemo samo odbiti ove krajnje nesrazmjerne mjere.
  • Stoga zahtjevamo trenutni prestanak svih mjera.
  • Dovodimo u pitanje legitimitet sadašnjih savjetodavnih stručnjaka koji se sastaju iza zatvorenih vrata.
  • Nastavljajući od ACU 2020, (46) pozivamo na detaljno ispitivanje uloge SZO i mogućeg uticaja sukoba interesa u ovoj organizaciji. Takođe je u srcu borbe protiv "infodemije", tj. Sistematske cenzure svih suprotnih mišljenja u medijima. To je neprihvatljivo za demokratsku pravnu državu.
Distribucija ovog pisma

Željeli bismo da javno apelujemo na naša profesionalna udruženja i kolege njegovatelje da daju svoje mišljenje o trenutnim mjerama.

Skrećemo pažnju i pozivamo na otvorenu diskusiju u kojoj njegovatelji mogu i usude se da govore.

Ovim otvorenim pismom šaljemo signal da napredak na istim osnovama donosi više štete nego koristi i pozivamo političare da se nezavisno i kritički informišu o dostupnim dokazima - uključujući i one stručnjaka sa različitim stavovima, sve dok su zasnovani na zdravoj nauci - pri sprovođenju politike, sa ciljem promocije optimalnog zdravlja.

Sa zabrinutošću, nadom i u ličnom svojstvu.

* * * * *

Ovo otvoreno pismo prvi put je objavljeno na Docs4OpenDebate 5. septembra (a zatim ažurirano 21.).