saudijska arabija
Bujice, olujni vjetar i grmljavina u Saudijskoj Arabiji, Jazanu i Asiru.