javno zdravstvo
Kad se komunikacija prema tijelima javne vlasti odvija pozivanjem na Zakon o pravu na pristup informacijama onda je već samo po sebi jasno da tijela javne vlasti svoju dužnost prema narodu kojem bi morali služiti ne izvršavaju prema načelima koja su obvezni poštovati.

Kad se pak pravom na pristup informacijama koristi pojedinac ili jedan manji medij, onda to dodatno znači da glavnostrujaški mediji ne rade ono što bi trebali raditi, a to je prije svega neovisno, cjelovito i točno informiranje. Dana 25. studenoga službeniku za informiranje Ministarstva zdravstva poslao sam dopis koji je u skladu sa zakonom proslijeđen na postupanje Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo, kojim sam tražio da mi se u obliku dokumenta dostave informacije koje činjenično potvrđuju:
  • da je virus SARS-CoV-2 izoliran prema Kochovim postulatima
  • da virus SARS-CoV-2 izaziva bolest COVID-19
  • da je COVID-19 nova bolest.
Kroz iskustva s tijelima javne uprave bio sam potpuno svjestan toga da će na moju adresu pristići odgovor bez odgovora, odnosno već uigrano administrativno "odgovaranje neodgovaranjem". Odgovor koji se nalazi u prilogu teksta jest upravo to: manipulacija kojom tijelo javne uprave glumi da odgovara odnosno odgovara samo da zadovolji formu, dok sadržajnog odgovora nema.

Međutim, imajući u vidu katastrofalno loše sročeno i dostavljeno mišljenje Ministarstva zdravstva Ustavnome sudu u predmetu "maske", korištenjem "cherry picking" tehnike unutar tog besmislenog "mišljenja" kojom se izabiru samo studije koje podupiru narativ, zahtjev za pravo na pristup informacijama sadržavao je još nešto - mogućnost da se onaj tko odgovara posklizne na vlastiti odgovor. I upravo se to i dogodilo. Sami tekst odgovora koji ne sadrži apsolutno ništa, a ponajmanje odgovore na postavljena pitanja završava time da se tijelo javne uprave poziva na "stručnu dokumentaciju" kojom se potvrđuje njihov "odgovor". To je zapravo ono što sam htio, htio sam odgovor koji će potvrditi da iza ove farse nema ničega. I htio sam da to sve bude crno na bijelom - s potpisom i pečatom ravnatelja HZJZ-a.

Naime, da bi se spojile sve točke i sve stavilo u kontekst iz kojega je vidljiva cijela slika potrebno je vratiti se malo unatrag - na dan 11. ožujka 2020. Toga dana, tog 11. ožujka 2020. ministar zdravstva Vili Beroš donosi Odluku o proglašenju epidemije bolesti COVID-19 uzrokovanu virusom SARS-CoV-2 Obratite pažnju na moja pitanja i na tekst istaknut plavim slovima i uočite da moj upit traži medicinski temelj takve odluke jer on je za takvu odluku nužan.

Obratite pažnju i na datum - 11. ožujka. Prema tada važećem Zakonu o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti ministar zdravstva odluku donosi na prijedlog Hrvatskoga zavoda za javno zdravstvo što je i razlog zbog kojega je moj upit proslijeđen na tu adresu. Hrvatski zavod za javno zdravstvo obvezan je prijedlog potkrijepiti činjenicama i to i zahtijeva moj dopis, a tako uostalom glasi i Beroševa odluka.

Stoga pogledajmo koje su to činjenice koje Hrvatski zavod za javno zdravstvo navodi u odgovoru na dopis, a koje nastavno prema Capaku čine i podlogu Beroševe odluke. Tih je "činjenica" prema Capakovu odgovoru šest, a one su redom na slici dokumenta:
pismo 3
Pogledajmo svih šest:
  1. Studija s datumom travnja koja se umjesto odgovorima na pitanja iz zahtjeva bavi usporednom patogenezom COVID-19, SARS i MERS u neljudskom modelu primata
  2. Studija s datumom ožujka koja se uopće ne bavi virusom SARS-CoV-2 nego se bavi makrofagima u liječenju raka debelog crijeva
  3. Na stranicama ECDC s datumom lipnja nalazi se obična vijest koja u par redaka govori o načinu transmisije bolesti
  4. Studija identične tematike i naziva kao studija pod rednim brojem 1. datirana svibnja
  5. Studija od siječnja koja se ne bavi izolacijom virusa niti pitanjima iz zahtjeva nego se bavi kliničkim značajkama pacijenata kod kojih je RT-PCR testom detektirano prisustvo virusa na ciklusu od 45 amplifikacija
  6. Studija od srpnja koja se bavi upalom pluća kod rezus majmuna
Dakle, ne samo da se nijedna od ovih "osnova" na temelju kojih je proglašena epidemija ne bavi nijednim od pitanja iz mog dopisa, koja su identična i sadržana u Beroševoj odluci nego su sve "osnove" osim jedne datirane nakon 11. ožujka kada Beroš donosi spornu odluku. S obzirom na to da kao temelj za donošenje odluke može poslužiti samo ono što je postojeće u doba njezina donošenja postavlja se pitanje kako je moguće da kao temelj za donošenje odluke navoditi studije kojih u vremenu njezina donošenja uopće nije bilo ili pak studije koje sa sadržajem odluke nemaju nikakve veze? "Odgovor na to pitanje je nemoguć" - rekao bi Capak.

Time što je HZJZ kao odgovor na dopis i kao svoj temelj poslao studije ili članke koji su datirani poslije 11. ožujka potvrdio je da nije postojala nikakva valjana osnova za donošenje "Odluke o proglašenju epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2", odnosno da Odluka donesena bez ikakve podloge i kao takva zapravo uopće ne postoji jer iza nje apsolutno ništa ne stoji što je ravnatelj Hrvatskoga zavoda za javno zdravstvo Krunoslav Capak potvrdio svojim potpisom i pečatom Zavoda.

Da stvar po Beroševu nevaljanu odluku bude još gora, ona suprotno čl. 5. i čl. 90. Ustava Republike Hrvatske nikad nije objavljena u službenom glasilu Republike Hrvatske "Narodnim novinama", što je čini nesukladnom s Ustavom, a još je gore to što Odluka uopće ne sadrži napomenu koja se odnosi na obvezu njezina javnog objavljivanja. Gdje se objavljuje dokument kojim se proglašava epidemija? U 24sata? Na Net.hr? Na Indexu?

Jasna Omejec, bivša predsjednica Ustavnoga suda odlukom U-II-296/2006 od 27. listopada 2010., NN 126/10, i Smiljko Sokol, bivši predsjednik Ustavnoga suda, odlukama U-II-778/1998 od 22. ožujka 2000., NN 34/00, U-II-778/1998 od 22. ožujka 2000., NN 34/00, i U-II-994/2002 od 16. siječnja 2003., NN 14/03, u predmetima u kojima odluke tijela javne vlasti nisu objavljenje u "Narodnim novinama" proglašavaju neustavnima.

Eto, takva je i odluka o proglašenju epidemije koju je potpisao Vili Beroš. Hrvatski zavod za javno zdravstvo autoru je teksta pisanim putem, s potpisom ravnatelja Zavoda i pečatom ustanove potvrdio da za Beroševu Odluku nema medicinskog pokrića, dok Ustav RH i predsjednici Ustavnoga suda potvrđuju da je ona nesukladna s hrvatskim Ustavom.

Svaka predstava ima svoj kraj, pa i ova.

pismo 1
pismo 2