poplave s.arabija
Poplavne bujice oko Meke u Saudijskoj Arabiji. Poplava u Meki.