erupcija
© EVAN AUSTEN/GETTY
Znanstvenici su zabilježili najveću podvodnu vulkansku erupciju lave, koja je stvorila novi vulkan na morskom dnu u Indijskom oceanu

Nakon velikog potresa koji je započeo u svibnju 2018. i osjetio se diljem svijeta, nastao je novi masivan vulkan.


Na morskome dnu uz istočnu obalu otoka Mayottea u Indijskom oceanu uzdiže se novi ogroman vulkan, visok 820 metara, kojeg nije bilo prije potresa.

"Ovo je najveća aktivna podmorska erupcija ikada dokumentirana", napisali su stručnjaci u istraživanju, a prenosi Science Alert.

Potres magnitude 5.8

Seizmička aktivnost na tom području počela je 10. svibnja 2018. Samo nekoliko dana kasnije, 15. svibnja, zabilježen je potres magnitude 5.8, koji je zatresao obližnji otok.

Znanstvenici su krenuli analizirati regiju u veljači 2019. Koristili su sonar za mapiranje morskog dna te su na dno, na dubinama do čak 3.5 kilometara, postavili mrežu seizmometara.


Između 25. veljače i 6. svibnja 2019. seizmometri su zabilježili 17.000 seizmičkih događaja na dubini od oko 20 do 50 kilometara ispod oceanskog dna. Signali su upućivali na lokaciju udaljenu oko 50 kilometara od istočne obale Mayottea. Tamo su primijetili da se formirao potpuno nov podmorski vulkan.

Stvaranje podmorskog vulkana

Stručnjaci smatraju da je do stvaranja novog vulkana došlo kada su tektonski procesi nanijeli štetu litosferi (gornjem plaštu), pri čemu se izvukla magma iz rezervoara u astenosferi (područje koje se proteže između 100 i 200 km ispod površine), stvarajući pri tome rojeve potresa.

Na kraju je ovaj materijal izbio do morskog dna i stvorio 5 kubnih kilometara lave, nakon čega je nastao novi vulkan.

Istraživanje naziva Birth of a large volcanic edifice offshore Mayotte via lithosphere-scale dyke intrusion objavljeno je u časopisu Nature Geoscience.