fireball
© Ed A.
Primili smo 23 izvješća o vatrenoj kugli viđenoj iznad AL, FL, GA, KY, NC, SC i TN u srijedu, 10. studenog 2021. oko 10:08 UT.

Za ovaj događaj dobili smo jedan video i jednu fotografiju.