fireball
Primili smo jedno izvješće o vatrenoj kugli viđenoj preko ID-a u utorak, 16. studenog 2021. oko 08:26 UT.

Za ovaj događaj dobili smo jedan video i jednu fotografiju.