fireball
Primili smo 84 izvješća o vatrenoj kugli viđenoj iznad AZ i CA u četvrtak, 25. studenog 2021. oko 04:13 UT.

Za ovaj događaj dobili smo 5 videa.