fireball
© Tim C.
Primili smo 9 izvješća o vatrenoj kugli viđenoj iznad IA, MO i NE u nedjelju, 2. siječnja 2022. oko 10:42 UT.

Za ovaj događaj dobili smo 3 videa i 2 fotografije.