fireball
Primili smo 12 izvješća o vatrenoj kugli viđenoj iznad TX u utorak, 4. siječnja 2022. oko 00:16 UT.

Za ovaj događaj smo dobili jedan video.