ilustracija
Primili smo 8 izvješća o vatrenoj kugli viđenoj iznad Engleske u četvrtak, 6. siječnja 2022. oko 02:03 UT.

Za ovaj događaj dobili smo 2 videa i 2 fotografije.