fireball
Primili smo jedno izvješće o vatrenoj kugli viđenoj iznad ID-a u nedjelju, 9. siječnja 2022. oko 03:39 UT.

Za ovaj događaj dobili smo jedan video i jednu fotografiju.