fireball
Primili smo 4 izvješća o vatrenoj kugli viđenoj iznad TX u petak, 7. siječnja 2022. oko 06:00 UT.

Za ovaj događaj smo dobili jedan video.