fireball
Primili smo 7 izvješća o vatrenoj kugli viđenoj iznad MD, NC, NJ, NY i VA u srijedu, 12. siječnja 2022. oko 08:15 UT.

Za ovaj događaj dobili smo jedan video i jednu fotografiju.