fireball
Primili smo 42 izvješća o vatrenoj kugli viđenoj iznad Distrito Federal, Goiása, Minas Geraisa i São Paula u petak, 14. siječnja 2022. oko 23:51 UT.

Za ovaj događaj dobili smo 4 videa.