fireball
Primili smo jedno izvješće o vatrenoj kugli viđenoj iznad Rajasthana u nedjelju, 2. siječnja 2022. oko 20:07 UT.

Za ovaj događaj smo dobili jedan video.