fireball
Primili smo 2 izvješća o vatrenoj kugli viđenoj iznad IL-a u utorak, 18. siječnja 2022. oko 04:32 UT.

Za ovaj događaj smo dobili jedan video.