fireball
Primili smo 350 prijava o vatrenoj kugli viđenoj iznad AR, IA, IL, IN, KS, MI, MN, MO, NE, SD i WI, u četvrtak, 20. siječnja 2022. oko 12:46 UT.

Za ovaj događaj dobili smo 5 videa.