fireball
© Rick N.
Primili smo 9 izvješća o vatrenoj kugli viđenoj iznad MA, ME i NY u subotu, 23. travnja 2022. oko 08:07 UT.

Za ovaj događaj dobili smo 2 videa i jednu fotografiju.