fireball
Primili smo jedno izvješće o vatrenoj kugli viđenoj preko ID-a u nedjelju, 24. travnja 2022. oko 10:45 UT.

Za ovaj događaj dobili smo jedan video i jednu fotografiju.