fireball
Primili smo 44 izvješća o vatrenoj kugli viđenoj iznad Britanske Kolumbije, OR i WA u srijedu, 27. travnja 2022. oko 03:44 UT.

Za ovaj događaj smo dobili jedan video.