fireball
Primili smo 9 izvješća o vatrenoj kugli viđenoj iznad Alberte, ID, MT i WA u subotu, 30. travnja 2022. oko 03:40 UT.

Za ovaj događaj smo dobili jedan video.