fireball
Primili smo jedno izvješće o vatrenoj kugli viđenoj iznad Tajvana u srijedu, 30. ožujka 2022. oko 16:16 UT.

Za ovaj događaj smo dobili jedan video.