fireball
Primili smo 16 izvješća o vatrenoj kugli viđenoj iznad GA, KY, NC, TN, VA i WV u četvrtak, 12. svibnja 2022. oko 01:56 UT.

Za ovaj događaj smo dobili jedan video.