fireball
Primili smo 5 izvješća o vatrenoj kugli viđenoj iznad Britanske Kolumbije i WA u nedjelju, 22. svibnja 2022. oko 06:04 UT.

Za ovaj događaj dobili smo 2 videa i jednu fotografiju.