maps
Pojedinosti o potresu

Datum i vrijeme: 26. svibnja 2022. 15:37:58 UTC
Lokalno vrijeme u epicentru: petak, 27. svibnja 2022. u 2:37 ujutro (GMT +11)
Status: Potvrđen
Magnituda: 6,4
Dubina: 10,0 km
Geografska širina / dužina epicentra: 2/80482° 172,0689°E (južni Tihi ocean, Nova Kaledonija)