Plato’s Timaeus and the Biblical Creation Accounts gmirkin

Nova knjiga Russella Gmirkina: "Plato’s Timaeus and the Biblical Creation Accounts"
(hrv. "Platonov 'Timej' i biblijski izvještaji o stvaranju")
U novoj revolucionarnoj knjizi izdavača Routledgea, poznati bibličar Russell Gmirkin predlaže da se židovski pojam kozmičkog, vječnog Boga Stvaranja, koji se prvi puta pojavio u Postanku 1 oko 270. godine prije Krista, oslanja na priču o stvaranju kozmosa iz Platonove knjige 'Timej'. Ova nova knjiga, temelji se na ranijim istraživanjima Gmirkina, koji je tvrdio da je pet Mojsijevih knjiga napisano oko 270. godine prije Krista u Aleksandriji u Egiptu, te da su prilikom pisanja korišteni različiti grčki izvori pronađeni u Velikoj knjižnici, uključujući i Platonove spise.

U svojoj knjizi "Plato's Timaeus and the Biblical Creation Accounts: Cosmic Monotheism and Terrestrial Polytheism in the Primordial History" (hrv. "Platonov 'Timej' i biblijski izvještaji o stvaranju: kozmički monoteizam i zemaljski politeizam u prapovijesti"; op.prev.), Gmirkin tvrdi:

  • Da "prvi izvještaj o stvaranju" u Postanku 1 pokazuje sustavnu ovisnost o Platonovom izvještaju o stvaranju kozmosa od strane vječnog Demiurga ili 'Graditelja', Platonovog kozmičkog božanstva prisutnog u zoru vremena.
  • Da "drugi izvještaj o stvaranju" iz Postanka 2-3 pokazuje sustavne paralele s Platonovim izvještajem o stvaranju smrtnog života od strane potomaka Demiurga, tradicionalnih grčkih bogova i božica koji su živjeli na zemlji.
  • Da lik Jahvea u Postanku nije isti lik kao onaj Stvoritelja Elohima iz Postanka 1, već da je Jahve jedan od mnogih "Božjih sinova" koji su stanovali na zemlji.
  • Da se priča o "sinovima Božjima", koji su se ženili s prekrasnim ljudskim kćerima i imali herojsko divovsko potomstvo u Postanku 6, izravno oslanjalo na Platonovu 'Kritiju', nastavak 'Timeja'.
  • Da je ova plemenita loza naknadno iskvarena, te da je njihovo uništenje potresom i poplavom opisano u Postanku također poteklo iz Platonove 'Kritije'.
  • Da je taj Jahve bio uzdignut na kozmički status, kao jedini bog dostojan obožavanja, tek u Izlasku-Joshui sa njegovim kasnijim poistovjećivanjem sa Stvoriteljem iz Deset zapovijedi .
Russell Gmirkin, bibličar i predavač koji živi u Portlandu, Oregon, opširno je pisao o upotrebi grčkih izvora iz Velike Aleksandrijske knjižnice u pisanju Biblije. U svojoj knjizi "Berossus and Genesis, Manetho and Exodus" (hrv. "Berosus i Postanak, Manetho i Exodus"; op.prev.) iz 2006., Gmirkin je iznio dokaze da su Mojsijeve knjige napisali židovski znanstvenici oko 270. godine prije Krista u Velikoj knjižnici Aleksandrije u Egiptu, koristeći različite grčke povijesne izvore koji su tamo pronađeni.

Gmirkinova knjiga iz 2017. "Plato and the Creation of the Hebrew Bible" (hrv. "Platon i stvaranje hebrejske Biblije"; op.prev.), identificirala je Platonove spise kao najvažnije od tih grčkih izvora i kao inspiraciju za židovski monoteizam, teokraciju i božanske zakone. Ova je knjiga prva koja je sustavno usporedila biblijske, grčke i drevne bliskoistočne zakone, pokazujući da su Mojsijevi zakoni i ustav često najsličniji onima iz Atene, a posebno su slični Platonovim zakonima.
Dodatne informacije o "Plato's Timaeus and the Biblical Creation Accounts" dostupne su na RussellGmirkin.com i Routledge.com/Platos-Timaeus-and-the-Biblical-Creation-Accounts-Cosmic-Monotheism. Da biste zakazali intervju s autorom Russellom Gmirkinom, pošaljite e-mail na RUSSELLGMIRKIN@Yahoo.com (preferirano) ili nazovite +1/503/442-5007.