fireball
Primili smo 18 izvješća o vatrenoj kugli viđenoj iznad AZ i CA u četvrtak, 7. srpnja 2022. oko 08:51 UT.

Za ovaj događaj dobili smo 2 videa.