FIRE
© Mark Kirschner
Primili smo 10 izvješća o vatrenoj kugli viđenoj iznad CT-a, MA, NY i RI-a u petak, 8. srpnja 2022. oko 01:56 UT.

Za ovaj događaj dobili smo jedan video i jednu fotografiju.