meteor
© Mike L
Primili smo 6 izvješća o vatrenoj kugli viđenoj iznad CA i NV u petak, 8. srpnja 2022. oko 06:35 UT.

Za ovaj događaj dobili smo 2 videa i 3 fotografije .