Ebeko volcano

Vulkan Ebeko
Pepeo se diže do 2 km u nebo iznad vulkana Ebeko na otoku Paramushir. Nisu prijavljene nikakve prijetnje vitalnim aktivnostima ili građanima obližnjeg Severo-Kurilska, budući da u tom području nije zabilježen pad pepela.